RITMIKA I PLES ZA DJECU OD 3-5 i 5-7 GODINA - Plesni studio Fever

Menu Novosti

menu novosti

RITMIKA I PLES ZA DJECU OD 3-5 i 5-7 GODINA

SALSA RUJAN 2020Dragi roditelji, u tijeku su upisi u novu sezonu za koju smo pripremili sadržaj namijenjen mališanima predškolske dobi. Već duže vrijeme dobivamo takve upite i sada smo uspjeli pripremiti strukturirani plesni sadržaj - Ritmika i ples.

Ritmika i ples je idealna aktivnost za djecu predškolske dobi gdje djeca kroz igru, improvizaciju i zadani pokret razvijaju maštu, kreativnost te sposobnost pamćenja i reproduciranja zapamćenoga. 

Plesom djeca zadovoljavaju potrebu za kretanjem i igrom, ali razvijaju i socijalne kompetencije (sklapanje prvih prijateljstava, suradnja).

Na satovima ritmike i plesa potičemo razvoj dječjih sposobnosti kao što su: brzina, ravnoteža, preciznost i fleksibilnost. Djecu upoznajemo s osnovama baleta - osnovne pozicije ruku, nogu, poskoci, skokovi i sl., a u radu koristimo glazbu primjerenu dječjem uzrastu i klasičnu glazbu koju oplemenjujemo raznim pokretima u svrhu stvaranja određene koreografije.

U tijeku su upisi u dvije grupe:

- Mališani od 3 do 5 godina, utorkom i četvrtkom od 17h do 17:45h,
- Mališani od 5 do 7 godina, utorkom i četvrtkom od 18h do 18:45h.

Cijena: 280 kn/mj.

Početak: 1. rujna 2022.

Prijavite svog mališana putem linka: PRIJAVA ZA RITMIKU I PLES