Andrea Bešlić

Plesna instruktorica ritmike i plesa za djecu

Andrea Bešlić rođena je u Zagrebu gdje 2018. godine završava diplomski studij na Učiteljskom fakultetu te je po struci magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Diplomski rad „Utjecaji roditeljskog bavljenja sportom, njihovih znanja i stavova na tjelesne aktivnosti djece od 3 do 6.5 godina“ predstavljen je kao znanstveni rad na Međunarodnoj znanstvenoj i umjetničkoj konferenciji „Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2019“ te je objavljen u Zborniku radova simpozija „Kineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju“. Od 2019. godine radi kao odgojiteljica djece rane i predškolske dobi u jednom zagrebačkom vrtiću te iste godine uspješno završava tečaj „Voditeljica plesnih tehnika“ na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu. 2023. godine započinje sa stručnim usavršavanjem za provedbu Posebnog cjelodnevnog sportskog programa koji se sastoji od niza modula radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja. Ples joj je velika ljubav još od osnovnoškolskih dana te se kroz godine odrastanja aktivno bavi raznim plesnim stilovima (lyrical jazz, street jazz, mtv commercial, urbani plesni izričaji, suvremeni ples i sl.). 2022. godine započinje sa radom u plesnom studiju Fever kao voditeljica ritmike i plesa za djecu od 3 do 9 godina.